image
image
image

In name card cao cấp

300,000 VND

  • Kỹ thuật in: In kỹ thuật số
  • Chất liệu giấy: Briston 350
  • Kỹ thuật gia công: Bo góc, ép kim, dập nổi, phủ UV định hình
  • Kích thước: Chuẩn 90 x 56 mm
  • Thời gian: 1-3 ngày