image
image
image

In Card Visit Giấy Mỹ Thuật

90,000 VND

  • Kỹ thuật in: In kỹ thuật số
  • Chất liệu giấy: Camay, briston Nhật, Ko2
  • Kỹ thuật gia công: bo góc, ép kim, dập nổi
  • Kích thước: chuẩn 90 x 54 mm
  • Thời gian: 1-2 ngày