THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  Họ và tên (*)

  Số điện thoại (*)

  Email

  YÊU CẦU IN VÀ GIA CÔNG

  Loại sản phẩm:

  Thời gian nhận hàng

  Thông tin

  Kĩ Thuật In

  Số lượng

  Kích thước

  Chất Liệu

  Ghi chú

  Đã có file thiết kế riêng

  (*)Vui lòng nhập đầy đủ thông tin liên lạc để nhận báo giá
  (**)Vui lòng thanh toán 50% ngay khi đơn đặt hàng thành công đến tài khoản ABC để dự án được thực thi nhanh nhất.