BÁO GIÁ IN TÚI GIẤY

Lưu ý:

  • Chọn bảng tính phù hợp để tối ưu giá thành (trải hoặc nối).
  • Kết quả tính toán cho ra khổ giấy in lớn hớn quá 1/2 khổ trải. Vui lòng gọi vào số hotline để có giá tốt nhất

Chú ý: Bạn đang sử dụng bảng tính túi giấy IN KHÔNG NỀN MÀU  🏳️

Tính giá in túi giấy khổ thẳng

Max 3000 túi, số lượng lớn hơn vui lòng gọi vào số hotline để có giá tốt nhất.

VNĐ
VNĐ

Nhập thông tin đặt in

Các bước đặt in túi giấy

Gửi file in qua zalo hoặc mail → Kiểm tra file in → Tạm ứng đơn hàng → Sản xuất → Giao hàng → Thanh toán.

Nếu quý khách chưa có file in thì chúng tôi hổ trợ thiết kế (Có tính phí ưu đãi).

Lưu ý:

  1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
  2. In số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline để có giá tốt nhất.

Hotline: 0938 132 895  - 0932 103 381  - 0938 819 261 - 0938 393 861  - 0898 678 187  - 0938 636 961
Copyright 2022 © Innhanhsieuviet.com

Tính giá in túi giấy khổ nối

Max 1500 túi, số lượng lớn hơn vui lòng gọi vào số hotline để có giá tốt nhất.

VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

Nhập thông tin đặt in

Các bước đặt in túi giấy

Gửi file in qua zalo hoặc mail → Kiểm tra file in → Tạm ứng đơn hàng → Sản xuất → Giao hàng → Thanh toán.

Nếu quý khách chưa có file in thì chúng tôi hổ trợ thiết kế (Có tính phí ưu đãi).

Lưu ý:

  1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
  2. In số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline để có giá tốt nhất.

Hotline: 0938 132 895  - 0932 103 381  - 0938 819 261 - 0938 393 861  - 0898 678 187  - 0938 636 961
Copyright 2022 © Innhanhsieuviet.com

Chú ý: Bạn đang sử dụng bảng tính túi giấy IN FULL NỀN MÀU 🏳️‍🌈

Tính giá in túi giấy full nền khổ thẳng

Max 3000 túi, số lượng lớn hơn vui lòng gọi vào số hotline để có giá tốt nhất.

VNĐ
VNĐ

Nhập thông tin đặt in

Các bước đặt in túi giấy

Gửi file in qua zalo hoặc mail → Kiểm tra file in → Tạm ứng đơn hàng → Sản xuất → Giao hàng → Thanh toán.

Nếu quý khách chưa có file in thì chúng tôi hổ trợ thiết kế (Có tính phí ưu đãi).

Lưu ý:

  1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
  2. In số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline để có giá tốt nhất.

Hotline: 0938 132 895  - 0932 103 381  - 0938 819 261 - 0938 393 861  - 0898 678 187  - 0938 636 961
Copyright 2022 © Innhanhsieuviet.com

Tính giá in túi giấy full nền khổ nối

Max 1500 túi, số lượng lớn hơn vui lòng gọi vào số hotline để có giá tốt nhất.

VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

Nhập thông tin đặt in

Các bước đặt in túi giấy

Gửi file in qua zalo hoặc mail → Kiểm tra file in → Tạm ứng đơn hàng → Sản xuất → Giao hàng → Thanh toán.

Nếu quý khách chưa có file in thì chúng tôi hổ trợ thiết kế (Có tính phí ưu đãi).

Lưu ý:

  1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
  2. In số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline để có giá tốt nhất.

Hotline: 0938 132 895  - 0932 103 381  - 0938 819 261 - 0938 393 861  - 0898 678 187  - 0938 636 961
Copyright 2022 © Innhanhsieuviet.com