image
image
image

In card visit ép kim

150,000 VND

  • Kỹ thuật in: In offset, kỹ thuật số
  • Chất liệu giấy: Briston, mỹ thuật
  • Kỹ thuật gia công: Ép kim 1 mặt màu gold, silver
  • Kích thước: Kích thước chuẩn 90 x 54 mm
  • Thời gian thành phẩm: 5 – 7 ngày
  • Thành phẩm: Bỏ hộp mica 1 hộp 100 cái.