image
image
image

In name card lấy liền

60,000 VND

  • Kỹ thuật in: In nhanh kỹ thuật số
  • Chất liệu giấy: Couches 300 gsm
  • Kỹ thuật gia công: Cán màng, bo góc
  • Kích thước: kích thước chuẩn 90 x 54 mm
  • Thời gian: 2 giờ có hàng
  • Thành phẩm: Bỏ hộp mica 1 hộp 100 cái.