CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  Innhanhsieuviet.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
  Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Innhanhsieuviet.com thu thập bao gồm:
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Điện thoại
  Email
  Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
  Tên sản phẩm
  Số lượng
  Thời gian giao nhận sản phẩm
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Innhanhsieuviet.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
  Hỗ trợ khách hàng
  Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
  Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
  Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Chúng tôi sẽ bàn giao file in cho quý khách khi thiết kế xong  và lưu trữ trong vòng 1 năm
 4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
  Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường
  hợp sau:
  – Công Ty Tnhh In Ấn Thiết Kế Siêu Việt
  – Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ với Công Ty Tnhh In Ấn Thiết Kế Siêu Việt. Trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ SIÊU VIỆT
  Địa chỉ: 62 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp.HCM
  Điện thoại: 028 7303 5858
  Website: Innhanhsieuviet.com
  Email: Innhanhsieuviet@gmail.com