Công nghệ in ấn siêu cổ vẫn được sử dụng tới ngày nay