image
image
image

In Hộp Cơm Giấy

3,500 VND

  • Kỹ thuật in: In offset 1 đến 4 màu
  • Chất liệu giấy: couches, ivory, mỹ thuật, carton, …
  • Kỹ thuật gia công: cấn, bế dán thành phẩm (gia công thêm như dán supporT, ép kim, dập nổi, …)
  • Kích thước, hình dạng: theo yêu cầu