Bảng tính tờ in

Bảng tính tờ in tags, decal áp dụng cho cắt, bế khuôn sắt, rọc mi

 • Bảng tính chỉ áp dụng với tags, tem tròn và thẳng.
 • Những files có nhiều viền, nhiều góc cạnh thì báo lại.

Một số lưu ý chung khi chọn in nhanh và in offset

 • Nhập kích thước tràn các cạnh. Ví dụ: Tràn mỗi cạnh 1mm thì nhập vào 1, tags hoặc card nào có viền xung quanh bên ngoài nhập 2.
 • File có đường bế khó hoặc files cần cắt ra bế từng con nhập 2.5 hoặc 3.

Một số lưu ý khi chọn bảng tính in offset

 • Đối với các bài in giấy 325x430mm hoặc 325x480mm nếu muốn in tự trở thì phải bỏ 1 hàng. Nên ưu tiên các khổ khác tối ưu hơn.
 • Đối với khổ giấy A3, A4, A5, A6. Nếu yêu cầu đúng kích thước thì bỏ qua khổ 430x650mm.
 • Nếu không yêu cầu đúng KT mà KT thành phẩm có thể hụt 2-5mm thì ưu tiên chọn 430x650mm.

Nội dung bảng tính được hạn chế. Hãy liên hệ Admin để có mật khẩu hoặc được báo giá trực tiếp.

Bảng tính tờ in decal bế tại công ty

Một số lưu ý khi sử dụng bảng tính

 • Công thức này chỉ áp dụng cho in tem nhãn decal tại In Nhanh Siêu Việt.
 • Nhập đúng kích thước tràn cạnh. Tràn mỗi cạnh 1mm nhập 1, decal nào có viền xung quanh bên ngoài nhập 2.
 • Tem nhãn có kích thước nhỏ hơn 5cm, tem có có viền, tem có hình tròn chọn bế.
 • Tem nhãn có viền thẳng, nội dung sát viền chọn bế hoặc rọc demi.
 • Tem nhãn vuông hoặc hình chữ nhật có nội dung nằm trong vùng có thể cắt được thì chọn cắt thẳng.

Nội dung bảng tính được hạn chế. Hãy liên hệ Admin để có mật khẩu hoặc được báo giá trực tiếp.

Bảng tính số bao thư/tờ

Một số lưu ý khi sử dụng bảng tính

 • Note: Bao thư KT cao = ngang, chọn ưu tiên khổ nhỏ
 • KT tràn nền (khoảng cách 2 cái: Nếu khuôn chung chọn số 1, làm 1 khuôn chọn số 2
 • Theo bảng này tai dán 1.5cm
 • Bao thư 35x25x3cm (cao x ngang x nắp). In nhanh , 1 bao thư = 1 tờ 32.5×43 mặt trước + 1 tờ 32,5 x35cm mặt sau

 

Nội dung bảng tính được hạn chế. Hãy liên hệ Admin để có mật khẩu hoặc được báo giá trực tiếp.